Lò nướng

Lò nướng Nardi FEX47T70N5

Lo-nuong-Nardi-FEX47T70N5

Giá bán: 36,000,000 đ

Giá hãng: 39,000,000 đ

Lò nướng Nardi FEX65T70XN

Lo-nuong-Nardi-FEX65T70XN

Giá bán: 36,000,000 đ

Giá hãng: 39,000,000 đ

Lò nướng Nardi FEX077N

Lo-nuong-Nardi-FEX077N

Giá bán: 12,000,000 đ

Giá hãng: 13,000,000 đ

Lò nướng Nardi FRX460BR

Lo-nuong-Nardi-FRX460BR

Giá bán: 23,000,000 đ

Giá hãng: 25,000,000 đ

Lò nướng Nardi FEX297XN

Lo-nuong-Nardi-FEX297XN

Giá bán: 28,500,000 đ

Giá hãng: 31,000,000 đ

Lò nướng Nardi FEX0759XS

Lo-nuong-Nardi-FEX0759XS

Giá bán: 17,900,000 đ

Giá hãng: 19,900,000 đ

Lò nướng Rosieres RF4620IN

Lo-nuong-Rosieres-RF4620IN

Giá bán: đ

Giá hãng: 1 đ

Lò nướng Rosieres RF43IN

Lo-nuong-Rosieres-RF43IN

Giá bán: đ

Giá hãng: 1 đ