Máy rửa bát Munchen

Máy rửa bát Munchen C6

May-rua-bat-Munchen-C6

Giá bán: 14,310,000 đ

Giá hãng: 15,900,000 đ

Máy rửa bát Munchen M15

May-rua-bat-Munchen-M15

Giá bán: 23,490,000 đ

Giá hãng: 26,100,000 đ

Máy rửa bát Munchen MCH5

May-rua-bat-Munchen-MCH5

Giá bán: 18,810,000 đ

Giá hãng: 20,900,000 đ